Custom Search

Moj svijet

Portal za osobe s posebnim potrebam

Novosti u ostvarenju prava na osobnu invalidninu

Odlukom Ustavnog suda RH od 29. rujna 2010. godine ukinut je dio članka 55. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97., 27/01., 59/01., 82/01.,103/03., 44/06. i 79/07.) u dijelu koji glasi: "ako je takvo oštećenje ili bolest nastala prije navršene 18. godine života".

Sukladno ovoj odluci osobe s težim invaliditetom mogu ostvariti pravo na osobnu invalidninu neovisno o tome kada je nastao teži invaliditet. Zahtjev za ukidanjem dijela Članka 57. Zakona o socijalnoj skrbi koji onemogućuje istovremeno primanje osobne invalidnine i doplatka za tuđu njegu i pomoć nije usvojen. Za prikaz cjelovite odluke i obrazloženje odluke Ustavnog suda  kliknite ovdje.

Članak 55 Zakona o socijalnoj skrbi sukladno odluci Ustavnog suda sada glasi: Pravo na osobnu invalidninu ima teže tjelesno ili mentalno oštećena osoba ili osoba s težim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju. Osobe s težim tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili osoba s težim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju dosad su mogle ostvariti pravo na osobnu invalidninu samo ukoliko je takvo teže stanje nastalo prije 18. godine života. Sada je za ostvarivanje ovog prava potrebno utvrditi postojanje težeg tjelesnog ili mentalnog oštećenja ili teže trajne promjene u zdravstvenom stanju, neovisno o vremenu nastanka takvog stanja. Za ostvarivanje prava na osobnu invalidninu može se podnijeti zahtjev nadležnom centru za socijalnu skrb, a pravo se ostvaruje od dana pokretanja postupka.

Ako osoba s takvim oštećenjima ostvaruje prihod po bilo kojoj osnovi, osobna invalidnina utvrđuje se kao razlika između iznosa osobne invalidnine i prosječnog prihoda ostvarenog u prethodna tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva. U prihod se ne uračunava iznos koji osoba ostvaruje na temelju propisa o obiteljskim odnosima od zakonskog obveznika uzdržavanja (alimentacija i obiteljska mirovina). [posi.hr]

Obavijesti

Natječaj za nagradu Ključna razlika 

 

Biračko pravo 

 

Učenje pisanja lako razumljivih materijala 

Naši Prijatelji

Grad Zagreb
Službene stranice Grada Zagreba
 
 
 
 
 
 
Portal Novog Zagreba
Novosti i događanja
 
Otvorena računalna radionica "Svi smo protiv"
 
DIDM
Društvo Invalida Donji Miholjac
 
Udruga "ROTOR"
Udruga roditelja, skrbnika i prijatelja osoba s intelektualnim poteškoćama
 
Udruga roditelja djece s posebnim potrebama
 
News portal za osobe s invaliditetom

 

Trenutno aktivnih Gostiju: 3 

Život je lijep ako se živjeti zna, zato uzmi sve što ti život da!

     

Znakovna abeceda

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

   Pogledaj ovdje!

Brailleovo pismo

Brojač posjeta

Anketa

Jeste li ikada bili žrtva diskriminacije zbog svog invaliditeta?